Hogedrukreiniging

Bij hogedrukreiniging maken we gebruik van water, eventuele straalmiddelen en perslucht. Dit wordt dan onder hoge druk tegen vervuilde oppervlakken gespoten om deze te reinigen.

Reinigen onder hoge druk is vooral gebaseerd op het inslageffect. Het water en straalmiddel veroorzaken een impact op de vervuiling door de hoge snelheid en daardoor komt het vuil los. Het spreekt vanzelf dat deze methode vooral aangewezen is op stevige oppervlakken die geen schade kunnen oplopen. Bij gevoeliger oppervlakken is een stoomreiniging vaak meer aangewezen.

hogedrukreiniging

Voor lichte tot zware vervuiling

Buitengevels reinigen onder hoge druk is een veel gebruikte manier om lichte vervuiling ( stof, loszittende resten, vuil, voegsel.. ), half-zware maar ook zware vervuiling ( bvb roet, grafitti… ) van buitengevels te verwijderen. Ook organisch materiaal zoals mossen, algen en uitwerpselen van dieren kunnen dankzij de hogedruktechniek een gevel weer schoonmaken. Hogedrukreiniging wordt ook veel toegepast bij het reinigen van opritten en het reinigen van terrassen. Hierbij gebruikt men een professionele hogedrukreiniger.

Water, stoom en straalmiddelen

Er bestaan een aantal gevelreinigingstechnieken die gebruik maken van druk. Afhankelijk van de aard van vervuiling, de porositeit van de ondergrond, de aard van het materiaal kan men de druk aanpassen. Of men kan eventueel een toeslagstof toevoegen ( granulaat, reinigingsmiddel,… ) om een dieptereiniging door te voeren. Er kan gebruik gemaakt worden van al dan geen koud of warm water. Maak men gebruik van zeer warm water of stoom dan spreekt men van stoomcleanen. Voegt men granulaten toe, dan spreekt men van vochtstralen of zandstralen. Zandstralen kan met of zonder water gebeuren en is geschikt voor zeer zwaar verontreinigde gevels.

Poreuze buitengevels in baksteen die onder een te hoge druk gereinigd worden, kunnen beschadigd worden. In dat geval zal men lage druk combineren met warm water of stoom. Groenaanslag en mosvorming zal beter van de gevel loskomen zonder de gevelstenen te beschadigen.

Voor de renovatie van gevels en voegwerken maakt hogedrukreiniging onderdeel uit van het proces. Het dient als voorbehandeling bij voegrenovatie en impregneren van gevels. Soms dient men straalmiddelen toe te passen om de originele kleur van de gevel weer tevoorschijn te laten komen.

Reinigen onder druk kan toegepast worden op:

baksteen
pleisterwerk
betonsteen
staal
beton
natuursteen

Reinigingswerken nodig? Neem contact op met Aquadulci

Ben je van plan om een hogedrukreiniging te laten uitvoeren? Dan komen onze experts graag tot bij u voor een vrijblijvende analyse en een offerte op maat. Contacteer ons gerust voor een afspraak!

Vertrouw op de expertise van Aquadulci

Maak vrijblijvend afspraak voor uw project.